TETANUS U PSŮ

TETANUS U PSŮ

Tetanus, onemocnění známé také mezi lidmi, postihuje i teplokrevné živočichy, včetně psů. Původcem této nemoci je bakterie Clostridium
tetani, produkující neurotoxin tetanospazmin, který způsobuje svalovou rigiditu až paralýzu.
 
VÝSKYT NEMOCI U PSŮ

Psi mají oproti lidem a některým zvířatům výrazně vyšší odolnost vůči tetanu, a proto se s tímto onemocněním setkáváme méně často. V České
republice se setkáváme s tetanem u psů sporadicky, přičemž incidence se liší dle regionů. Nejčastěji je postiženo plemeno německý ovčák.

PŘENOS A INFEKCE
Spóry Clostridium tetani se nacházejí v půdě, stolici zvířat a domácím prachu. Pro psa je nejrizikovějším obdobím přezubování, kdy se může infekce dostat do organismu přes obnažené zubní alveoly.

PŘÍZNAKY TETANU U PSŮ
· Tuhnutí svalů, zejména končetin a žvýkacích svalů
· Atypický výraz tváře
· Problémy s polykáním a nadměrné slinění
· Svalová ztuhlost vedoucí k neschopnosti chůze

LÉČBA TETANU
· Aplikace protitetanového séra
· Podávání antibiotik
· Chirurgické ošetření místa infekce
· Podávání léků na zklidnění a křeče
· Hospitalizace a podpůrná péče

PREVENCE
Vakcinace, zejména u psů v rizikových oblastech
Očkovací schéma začíná ve 3 měsících věku štěněte

STATISTIKY A ÚSPĚŠNOST LÉČBY
I přes pokroky ve veterinární medicíně zůstává úspěšnost léčby tetanu u psů nízká, zejména u pacientů s rozsáhlým postižením. Včasná léčba však může významně zlepšit prognózu.

 

AUTOR ČLÁNKU

MVDr. Ivana Kafka Kocinová

Přejít nahoru