KURZ PRVNÍ POMOCI

KDO JE PŘIPRAVEN NENÍ PŘEKVAPEN
Prevence není nikdy dost, proto jsem si připravila semináře první pomoci zaměřené na psy a kočky. V semináři se věnuji nejen komplexním problémům, které řeším ve své ordinaci, ale upozorňuji na důležitost prevence a předvídání. Kurz je doprovázen prezentací, názornou ukázkou na psích pacientech a závěrečným testíkem, který upevní nabité znalosti. Kurzisté odcházejí poučeni a vědí jak jednat v krizových situacích.

POZVÁNKY

Kurzy první pomoci proběhly v areálu Libočany

Kurz první pomoci pro psy a kočky se konal
2. 4. 2023 v kynologickém centru v Libočanech u Žatce. 

Po úspěchu prvního kurzu, který byl plně obsazen jsem vypsala druhý termín. Opět se sešla skvělá parta lidí. Věřím, že všichni přítomní si v případné krizové situaci budou vědět rady. 

JSTE PŘIPRAVENI ZACHRÁNIT ŽIVOT VAŠEMU ZVÍŘECÍMU PARŤÁKOVI?
Pokud jde do tuhého - jednejte!

Kurzy první pomoci jsem dosud pořádala ve spolupráci s kynologickým klubem Libočany, nebo na psích táborech a víkendech. Nyní bych je ráda připravovala i pro širokou klientelu a kynologickou veřejnost v prostorách naší ordinace.

Každý majitel zvířátka by měl znát alespoň minimum o jeho fyziologických hodnotách, poznat základní příznaky onemocnění jako je horečka, rozeznat zvracení od kašle a tyto příznaky by měl umět popsat, neboť správná anamnéza je polovina úspěchu následné diagnostiky a léčby.

Majitelé psů a koček  by také měli být schopni základního ošetření jako je obvaz končetin, hlavy, hrudníku např. při krvácení. Důležitá je také komunikace klienta s veterinářem a to i v občas velmi vypjatých situacích. Na kurzech první pomoci se snažím zábavnou formou předat veškeré možné informace, debatovat s klienty, odpovídat na jejich dotazy a učit je jak komunikovat a zachovat si pokud možno chladnou hlavu a klid.

V prostorách ordinace bych do budoucna chtěla pořádat nejen kurzy první pomoci jako takové, ale i debaty s jinými odborníky-chovateli, výcvikáři, fyzioterapeuty pro zvířata. Mým cílem je veřejnost informovat, vzdělávat , stmelovat.  Milovníci zvířat by se měli setkávat, komunikovat, vyměňovat si informace a i v tom bych je ráda podpořila.

Pár témat, která na kurzu probíráme

PREVENCE
TRIAS
ACRASH
C A B – C D E
ÚPAL – ÚŽEH
POPÁLENINY
PODCHLAZENÍ
OMRZLINY
atd…

JSTE SCHOPNI JEDNAT V KRIZOVÉ SITUACI? ZACHOVÁTE SI KLIDNOU HLAVU NEBO ZPANIKAŘÍTE?

MVDr. IVANA KAFKA KOCINOVÁ

VETERINÁRNÍ LÉKAŘ

Přejít nahoru